Vyhláška č. 598/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 257/2004
Platnosť od 17.11.2004 do31.10.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do31.10.2012
Zrušený 328/2012 Z. z.

OBSAH