Vyhláška č. 591/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

Čiastka 253/2004
Platnosť od 12.11.2004
Účinnosť od 15.11.2004

OBSAH