Vyhláška č. 589/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera

Čiastka 252/2004
Platnosť od 11.11.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 15.11.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.