Zákon č. 580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 718/2004 Z. z., 305/2005 Z. z., 352/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 358/2007 Z. z., 518/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 8/2008 Z. z.(nepriamo), 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 533/2009 Z. z., 121/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 499/2010 Z. z., 133/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 185/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 148/2015 Z. z., 148/2015 Z. z., 148/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 265/2015 Z. z., 336/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 428/2015 Z. z., 429/2015 Z. z., 429/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 167/2016 Z. z., 286/2016 Z. z., 341/2016 Z. z., 356/2016 Z. z., 41/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 256/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 63/2018 Z. z., 156/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 366/2018 Z. z., 376/2018 Z. z., 139/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 310/2019 Z. z., 321/2019 Z. z., 343/2019 Z. z., 467/2019 Z. z., 68/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 264/2020 Z. z., 393/2020 Z. z., 393/2020 Z. z., 393/2020 Z. z., 9/2021 Z. z., 81/2021 Z. z., 133/2021 Z. z., 150/2021 Z. z., 215/2021 Z. z., 252/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.)

Čiastka 246/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac) do30.11.2022 (za 1 rok)
Redakčná poznámka

okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006