Oznámenie č. 58/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 27/2004
Platnosť od 12.02.2004
Redakčná poznámka

Zmeny pravidiel 10, 11, 25, 29, 85a, 85b, 107 a 108 nadobudli platnosť 2. januára 2002; zmeny pravidiel 36 a 51 nadobudli platnosť 1. júla 2002, zmena pravidla 85 nadobudla platnosť 11. septembra 2001.