Vyhláška č. 571/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní

Čiastka 241/2004
Platnosť od 29.10.2004 do31.12.2010
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2010
Zrušený 138/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2004 - 31.12.2010