Nariadenie vlády č. 565/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.

Čiastka 238/2004
Platnosť od 26.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2011
Zrušený 42/1994 Z. z.

OBSAH