Vyhláška č. 557/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov

Čiastka 235/2004
Platnosť od 23.10.2004 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 Aktuálne znenie