Zákon č. 554/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 646/2004 Z. z., 492/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 234/2004
Platnosť od 22.10.2004
Účinnosť od 01.12.2009