Oznámenie č. 551/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy

Čiastka 231/2004
Platnosť od 22.10.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 10. apríla 1954 na základe čl. 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. októbra 2004 na základe čl. 16 ods. 1.