Zákon č. 546/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 274/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 229/2004
Platnosť od 19.10.2004
Účinnosť od 01.01.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 274/2006 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.12.2006

Pôvodný predpis

19.10.2004