Zákon č. 545/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

(v znení č. 138/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 228/2004
Platnosť od 16.10.2004
Účinnosť od 01.01.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 138/2010 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.12.2004 - 31.12.2010