Zákon č. 543/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch

Čiastka 228/2004
Platnosť od 16.10.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2008
Zrušený 172/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2004 - 31.12.2008