Zákon č. 539/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 226/2004
Platnosť od 14.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.10.2004