Zákon č. 530/2004 Z. z.Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 223/2004
Platnosť od 09.10.2004
Účinnosť od 01.01.2012