Vyhláška č. 518/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu

Čiastka 218/2004
Platnosť od 24.09.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.10.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2004 - 31.12.2008