Nariadenie vlády č. 513/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Čiastka 216/2004
Platnosť od 15.09.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 15.09.2004 do31.12.2007
Zrušený 615/2007 Z. z.

OBSAH