Nariadenie vlády č. 512/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Čiastka 216/2004
Platnosť od 15.09.2004 do31.01.2006
Účinnosť od 15.09.2004 do31.01.2006
Zrušený 32/2006 Z. z.

OBSAH