Oznámenie č. 509/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 37/2004–II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Čiastka 214/2004
Platnosť od 14.09.2004 do31.12.2005
Zrušený 586/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.