Oznámenie č. 506/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

Čiastka 213/2004
Platnosť od 11.09.2004 do31.08.2007
Zrušený 412/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 373/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 499/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2006.