Vyhláška č. 505/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia

Čiastka 213/2004
Platnosť od 11.09.2004 do31.08.2007
Účinnosť od 15.09.2004 do31.08.2007
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2004 - 31.08.2007