Úplné znenie č. 500/2004 Z. z.Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 212/2004
Platnosť od 11.09.2004