Nariadenie vlády č. 485/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave sumy prídavku na dieťa

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.09.2004