Vyhláška č. 469/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

Čiastka 201/2004
Platnosť od 14.08.2004 do31.12.2011
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2011
Zrušený 473/2011 Z. z.

OBSAH