Vyhláška č. 468/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie v znení vyhlášky č. 41/2003 Z. z.

Čiastka 200/2004
Platnosť od 11.08.2004 do14.06.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2005
Zrušený 232/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH