Vyhláška č. 460/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie

Čiastka 198/2004
Platnosť od 07.08.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.

OBSAH