Oznámenie č. 46/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbska a Čiernej Hory o poskytovaní rozvojovej pomoci

Čiastka 22/2004
Platnosť od 31.01.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2004 .