Oznámenie č. 459/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmeny článku 1 Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky

Čiastka 197/2004
Platnosť od 04.08.2004
Redakčná poznámka

Zmena článku 1 nadobudla platnosť 18. mája 2004 na základe článku 5 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 11. augusta 2004 na základe článku 5 ods. 2 dohovoru.