Zákon č. 453/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 193/2004
Platnosť od 04.08.2004
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 417/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2009 - 31.12.2013 448/2008 Z. z.(nepriamo)
01.09.2004 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

04.08.2004