Zákon č. 451/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 250/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 193/2004
Platnosť od 04.08.2004
Účinnosť od 01.07.2007