Zákon č. 45/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 21/2004
Platnosť od 31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 448/2008 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.02.2004 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

31.01.2004