Zákon č. 443/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 119/2010 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 189/2004
Platnosť od 30.07.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

okrem § 8 ods. 3 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2012 - 31.12.2015 563/2009 Z. z.(nepriamo)
01.05.2010 - 31.12.2011 119/2010 Z. z.(nepriamo)
01.01.2005 - 30.04.2010 Delená účinnosť
01.08.2004 - 31.12.2004