Zákon č. 439/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 747/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 187/2004
Platnosť od 29.07.2004
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I druhého až štvrtého bodu, ôsmeho až štrnásteho bodu, šestnásteho až dvadsiateho bodu, dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho šiesteho bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho druhého bodu, tridsiateho tretieho a tridsiateho piateho bodu, ktoré nadobúda...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 747/2004 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.12.2005 Delená účinnosť
01.08.2004 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

29.07.2004