Nariadenie vlády č. 436/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Čiastka 184/2004
Platnosť od 29.07.2004 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.2004 do31.12.2004
Zrušený 743/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2004 - 31.12.2004