Zákon č. 434/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 126/2006 Z. z.(nepriamo), 67/2010 Z. z.(nepriamo), 319/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 184/2004
Platnosť od 29.07.2004
Účinnosť od 01.11.2013