Oznámenie č. 429/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Čiastka 182/2004
Platnosť od 28.07.2004 do30.09.2005
Zrušený 421/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.