Zákon č. 410/2004 Z. z.Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2004 Aktuálne znenie