Zákon č. 408/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004 do31.08.2005
Účinnosť od 01.08.2004 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2004 - 31.08.2005