Oznámenie č. 407/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi

Čiastka 175/2004
Platnosť od 21.07.2004
Redakčná poznámka

Rámcová zmluva nadobudne platnosť 1. septembra 2004 na základe čl. 8 ods. 1.