Zákon č. 403/2004 Z. z.Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo), 300/2005 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo), 342/2007 Z. z., 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 174/2004
Platnosť od 19.07.2004 do31.08.2010
Účinnosť od 01.11.2009 do31.08.2010
Zrušený 154/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem 53. bodu v čl. III a čl. IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004, a čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona