Nariadenie vlády č. 398/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh

Čiastka 173/2004
Platnosť od 15.07.2004 do31.01.2007
Účinnosť od 15.07.2004 do31.01.2007
Zrušený 39/2007 Z. z.

OBSAH