Uznesenie č. 38/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky zo 14. januára 2004 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 17/2004
Platnosť od 29.01.2004