Zákon č. 350/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 392/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2004
Platnosť od 16.06.2004
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 563/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.12.2011 - 31.12.2011 392/2011 Z. z.(nepriamo)
01.07.2004 - 30.11.2011

Pôvodný predpis

16.06.2004