Zákon č. 346/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb.

Čiastka 145/2004
Platnosť od 12.06.2004
Účinnosť od 12.06.2004

OBSAH