Oznámenie č. 343/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti niektorých medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru Slovenskej republiky

Čiastka 144/2004
Platnosť od 04.06.2004