Vyhláška č. 338/2004 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o administratívnej bezpečnosti

Čiastka 141/2004
Platnosť od 01.06.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.06.2004 do31.12.2007
Zrušený 453/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2004 - 31.12.2007