Nariadenie vlády č. 335/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku

Čiastka 140/2004
Platnosť od 01.06.2004
Účinnosť od 01.06.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2004 Aktuálne znenie