Opatrenie č. 330/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 137/2004
Platnosť od 26.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2004 Aktuálne znenie