Ústavný zákon č. 323/2004 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 136/2004
Platnosť od 26.05.2004
Účinnosť od 20.07.2004
Redakčná poznámka

okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. júla 2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.2004 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.06.2004 - 19.07.2004