Vyhláška č. 316/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Čiastka 133/2004
Platnosť od 19.05.2004 do31.07.2007
Účinnosť od 01.06.2004 do31.07.2007
Zrušený 303/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2004 - 31.07.2007